Sorg handlar om brustna hjärtan inte brustna hjärnor.


Som certifierad handledare i sorgbearbetning hjälper jag dig gärna med de verktyg som behövs, för att komma vidare.


Jag har i mitt arbete som frisör under 27 år, mött otroligt många människor och lyssnat till många som lättat sitt hjärta, därför föll det sig väldigt naturligt att ta steget vidare och utbilda sig till  handledare i sorgbearbetning.  Att kunna hjälpa människor i sorg , genom att var ett ”hjärta med öron”.


Fakta om sorg


Sorg tycks vara en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och dess omgivning.  Vår syn på sorg handlar om brustna hjärtan , inte trasiga hjärnor.


Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av intellektet, vilket gör oförlöst sorg till ett problem.


Vad är sorg?


Sorg är en normal och naturlig, känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är ofta smärtsamma.


Ofta förknippas sorg med dösfall och skilsmässor. Sorgreaktionen kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik ( till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.


 


Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:


*En känsla av bedövning                                                       *Oregelbunden sömn


*Humörsvängningar                                                              *Förändrade matvanor


*Koncentrationssvårigheter                                                    *Energiförlust


 


Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Vad vi beskriver är ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som gör att sorgen läker, utan VAD man gör under tiden.


Myter om sorg


Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Istället florerar en massa myter och rädslor kring sorg i vårt samhälle. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.


Ett exempel på detta är att sorg ofta förväxlas med depression. Medicinering ger i dessa fall oftast bara tillfällig lindring.


Många av samhällets föreställningar om hur vi ska hantera förluster kan summeras i sex myter. Dessa är så vanliga att de flesta av oss känner igen dom:


 


*Var inte ledsen                                                                        *Tiden läker alla sår


*Var stark (för andras skull)                                                       *Ersätt förlusten


*Sörj i ensamhet                                                                       *Håll dig sysselsatt


 


”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss att tro att vi kommer må bättre bara vi låter tiden gå. Jag känner människor som väntat i 20-30 år utan att må bättre. Tvärtom fördjupades deras smärta.


Omgivningens reaktioner


Medan den sörjandes reaktioner är normala och naturliga, bottnar omgivningens reaktioner ofta i okunskap och rädsla. Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning.


Istället kan omgivningens reaktioner ofta sammanfattas i följande punkter:


*De vet inte vad de ska säga                                *De lyssnar inte på oss


*De är rädda för våra känslor                               *De försöker byta samtalsämne

 

*De intellektualiserar och ger svårföljda råd           *De vill inte tala om döden


Sammantaget bevarar detta en rädsla för att visa normala känslor som följer emotionella förluster, vilket gör att vi börjar låtsas att vi bra, när vi egentligen inte gör det. För att inte bli helt ensam, börjar den sörjande hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen inte är det. På detta subtila sätt uppmuntrar omgivningen omedvetet, den sörjande att agera som om deras sorg har läkt. Detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda.


Tillfälliga lättnader


De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga och smärtsamma känslor, felaktigt lagrar vi denna känslomässiga energi inom oss.


En klichéartad berättelse illustrerar detta faktum väl. ”Ett barn kommer hem efter att ha blivit sårad av ett annat barn på lekplatsen. Mamma eller pappa säger –Vad har hänt? Barnet svara med tårar i ögonen att någon varit elak. Mamma eller Pappa svarar välmenande. Var inte ledsen, här får du en glass, så blir det bättre.” På så vis lär sig barnet från en av dess viktigaste källor till kunskap, den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.


Exempel på beteende som uppträder av fel anledning:


*Mat                                                                  *Shopping


*Alkohol och psykofarmaka                                  *Sex


*Arbete och träning                                             *Ilska


De flesta av dessa handlingar är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel anledning. Att bara äta en glass bearbetar inte den känslomässiga smärta som förlusten orsakat. Att handla är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller skilsmässa orsakat. Tvärtom kan det ha en rakt motsatt effekt.


Sorgbearbetning


Dödfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat , hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen sagt eller inte sagt.


Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust, behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det, om vi bara visste hur??


Sorgbearbetning hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat bli att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.


 


Kursbeskrivning


Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgarbete. Jag ger instruktioner, men det är du som kursdeltagare som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.


 


Kurslängd: 8 veckor


Omfattning: Ett möte á 60 min/vecka, samt ca 2 timmar för hemuppgifter


Kursledare: Sassa Strand   


Plats: Skavholmen 274 91 Skurup


Avgift: 4900:- +moms


Övrigt: Kursmaterial ingårCopyright © Svenska institutet för sorgbearbetning